PUBLICACIONES
 
 
     
obra: del bronx a valentín...
 
obra: fatal, fatal mirada
 
obra: hermanas videohome
 
obra: hermanas videohome
             
     
obra: hermanas videohome
 
obra: hermanas videohome
 
obra: hermanas videohome
 
obra: hermanas videohome
             
     
obra: hermanas videohome
 
obra: hermanas videohome
 
obra: hermanas videohome
 
obra: hermanas videohome
             
     
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
             
     
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: hermanas videohome
             
     
obra: hermanas videohome
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
             
     
obra: fatal, fatal mirada
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
             
     
obra: hermanas videohome
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
 
obra: imágenes alteradas
             
     
obra: imágenes alteradas
 
obra: una pequeña comida
 
obra: mujercitas
 
obra: mi precioso jardín
             
     
obra: mujercitas
 
obra: mujercitas
 
obra: mi precioso jardín
 
obra: mi precioso jardín
             
           
obra: exterior / noche